verbintenissenrecht

Advocaat Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. Het verbintenissenrecht of overeenkomstenrecht of contractenrecht is de basis van het rechtsstelsel. Over het algemeen worden afspraken tussen partijen vastgelegd in een overeenkomst. Het overeenkomstenrecht behandelt kwesties die rond overeenkomsten in het algemeen spelen, zoals de duur van een overeenkomst, de opzegbaarheid, voorwaarden, nakoming, ontbinding etc. Bij overeenkomstenrecht kunt u aan vele contracten denken, zoals een koopovereenkomst, de overeenkomst van opdracht, aanneming van werk / koop-aannemingsovereenkomst, een bruikleenovereenkomst of een overeenkomst van lening/schuldbekentenis.

Vragen die betrekking hebben op het algemeen verbintenissenrecht zijn bijvoorbeeld:

 • kan ik de betaling opschorten als ik niet tevreden ben over het resultaat?
 • kan ik het door mij aan een ander geleende geld terugvorderen?
 • kan ik de wederpartij dwingen tot nakoming van de overeenkomst?
 • kan ik de overeenkomst ontbinden?
 • kan ik een schuld verrekenen met een vordering?
 • wat moet ik doen als afspraken niet (goed) worden nagekomen?
 • kan ik een overeenkomst opzeggen of ontbinden?
 • kan ik schadevergoeding vorderen van mijn wederpartij?

Zaken die voortvloeien uit het algemeen verbintenissen recht worden bij de Kantonrechter aangebracht, indien de hoogte van de vordering lager is dan € 25.000,00. Bedraagt de vordering een bedrag boven € 25.000,00 dan wordt de procedure gevoerd bij de rechtbank.

U bent bij Kensington Advocatuur ook welkom indien u pro deo ( bijstand op basis van een toevoeging) bijstand wenst. In dat geval vragen wij voor u een toevoeging aan bij de Raad voor de rechtsbijstand en betaalt u aan ons de door de Raad vastgestelde eigen bijdrage.

civiele zaken ( algemeen verbintenissenrecht)

 • nakoming van een overeenkomst
 • consumentenrecht
 • aanneming van werk
 • huur / verhuur
 • overeenkomst van opdracht / zzp-ers
 • geldlening
 • wanprestatie
 • onrechtmatige daad
 • burenrecht