Incasso

Advocaat Incasso

Teveel onbetaalde facturen kunnen een bedrijf in financieel zwaar weer brengen. Of de betreffende debiteur nu beweert dat hij uw rekening niet kan betalen of niet wil betalen; de factuur dient te worden betaald.

De eerste benadering van de debiteur is behoudend. De aanmaning of factuur kan namelijk aan de aandacht van de debiteur zijn ontschoten. Geeft uw debiteur na twee sommaties niet thuis, dan voeren wij de druk op door het opstarten van een gerechtelijke incassoprocedure eventueel in combinatie met het leggen van conservatoir beslag.

Buitengerechtelijke incasso

Kensington Advocatuur hanteert het beleid dat u een bedrag betaalt van €  50,00 voor het buitengerechtelijke incassotraject, indien dit traject niet leidt tot verhaal van uw vordering. Indien de vordering in het buitengerechtelijk traject niet kan worden geïncasseerd, dan bent u ons dus €  50,00 verschuldigd. Wij brengen uw debiteur  incassokosten in rekening als vergoeding voor onze buitengerechtelijke werkzaamheden. Indien de debiteur de vordering, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten voldoet, ontvangen Kensington advocatuur de buitengerechtelijke incassokosten. Bij verhaal van uw vordering is de incasso voor u dus zonder kosten. De debiteur betaalt in dat geval namelijk onze kosten.

Gerechtelijke incasso

Kensington Advocatuur incasseert zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk. Indien het buitengerechtelijke incassotraject niet tot betaling leidt, dan adviseren wij u vrijblijvend over de mogelijkheden om uw vordering in rechte te incasseren. Wij verstrekken u in dat geval een uitgebreid procesadvies voorzien van een prijsvoorstel. Eerst na ontvangst van uw akkoord wordt daadwerkelijk tot rechtsmaatregelen overgegaan. Voor wat betreft de kosten geldt dat wij u graag duidelijkheid vooraf bieden en geen verrassingen achteraf. Daarom bieden wij onze diensten aan voor een vaste prijs in plaats van op basis van een uurtarief. Ons kantoor hanteert een vaste prijs voor gerechtelijke incassoprocedures, conservatoire beslaglegging en faillissementsaanvragen. Zo weet u vooraf precies waaraan u toe bent. Ook in het gerechtelijke incassotraject getracht wordt getracht om de kosten zo veel mogelijk op de debiteur te verhalen. Dit betekent dat u, indien de vordering wordt geïncasseerd, de buitengerechtelijke incassokosten in mindering worden gebracht op uw factuur.

Prijs conservatoir beslag

Onze vaste prijs voor conservatoire beslaglegging bedraagt € 500,00 exclusief BTW en verschotten (kosten van derden, zoals griffiegeld en deurwaarderskosten). Bij beslaglegging met spoed geldt een prijs van € 750,00 exclusief BTW en verschotten (kosten van derden, zoals griffiegeld en deurwaarderskosten).

Kosten voeren gerechtelijke procedure

De kosten voor het voeren van een gerechtelijke procedure om uw vordering te kunnen incasseren bedragen maximaal € 900,00 exclusief BTW en verschotten.

De debiteur is naast de vordering wettelijke of contractuele rente, alsmede in veel gevallen buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. U ontvangt van ons, bij verhaal van uw volledige vordering, naast de hoofdsom óók de rente. Het is immers geld waar ú recht op hebt. De geïncasseerde buitengerechtelijke incassokosten worden tevens in mindering gestrekt op de kosten die u aan de advocaat betaalt.

Executie

Wanneer de debiteur is veroordeeld, maar niet aan het vonnis voldoet, dan adviseert Kensington advocatuur u vrijblijvend over de mogelijkheden om het vonnis te executeren.