Huurrecht

Advocaat Huurrecht

Het huurrecht kent veel dwingendrechtelijke bepalingen. Partijen zijn zich daarvan niet altijd bewust wanneer zijn een huurovereenkomst sluiten. Het gevolg kan zijn dat afspraken worden gemaakt die juridisch niet mogelijk zijn. Het is van belang vooraf deskundig advies in te winnen over de juridische aspecten van huurovereenkomsten.

Ook tijdens de huurperiode kunnen er diverse geschillen ontstaan tussen huurder en verhuurder. Bijvoorbeeld over de verhoging van de huur, het plegen van onderhoud aan het gehuurde, de vraag of de huurder, danwel de verhuurder zich wel gedraagt als goed huurder /verhuurder. Het is zaak dat u zich bij een dergelijk geschil goed laat adviseren.

Huurt u een woonruimte voor bepaalde tijd dan kunnen er tevens problemen ontstaan wanneer de verhuurder de huur wenst op te zeggen. Dat kan namelijk niet vormvrij. De verhuurder dient daarbij aan een aantal wettelijke vereiste te voldoen.

Kensington Advocatuur heeft in ruime mate kennis van alle aspecten van het huurrecht betreffende woonruimte, huurcommissie, huurverhogingen en huurdersoverlast. Wij treden op voor zowel de huurder als de verhuurder.

U bent bij Kensington Advocatuur ook welkom indien u pro deo ( bijstand op basis van een toevoeging) bijstand wenst. In dat geval vragen wij voor u een toevoeging aan bij de Raad voor de rechtsbijstand en betaalt u aan ons de door de Raad vastgestelde eigen bijdrage.

Wij staan u bij in de volgende kwesties;

  • Huurovereenkomst
  • Algemene voorwaarden
  • Opzegging huurovereenkomst
  • Huurrecht woonruimte
  • Huurprijswijziging
  • Gebreken aan het gehuurde
  • Renovatie
  • Indeplaatsstelling
  • Onderhuur
  • Beëindiging huurcontract
  • Ontruimingsprocedures
  • Wietteelt en huur
  • Huurincasso