U wilt gaan scheiden.

Eén op de drie huwelijken eindigt met een echtscheiding. Het is zaak dat u in de echtscheiding goed wordt begeleid. Immers, bij een echtscheiding komen veel zaken ter tafel, zoals het opstellen van een Ouderschapsplan, het vaststellen van de hoogte van de partner- en kinderalimentatie, de omgangsregeling met de kinderen en de boedelverdeling. Indien beide echtelieden het over deze zaken eens zijn, dan kunnen de afspraken worden opgenomen in een echtscheidingsconvenant en wordt namens beide partijen een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend.

Juridisch advies bij scheiding.

Indien u met uw partner geen afspraken kunt maken dan is het raadzaam om te kiezen voor uw eigen advocaat die uw belangen behartigt.

Op het moment dat u op het intakegesprek verschijnt inventariseert mr. de Deugd wat de stand van zaken is. Aan de hand van de door u verstrekte informatie wordt vervolgens uiteen gezet welke stappen er in het echtscheidingsproces worden genomen. Er worden samen met u doelstellingen geformuleerd en daar wordt naar toe gewerkt.

mr. De Deugd ziet er op toe dat enerzijds de financiële aspecten van uw echtscheiding goed worden gewaarborgd en anderzijds dat er een evenwicht bestaat tussen die financiële en de emotionele aspecten. mr de Deugd staat zowel particulieren als ondernemers bij in echtscheidingszaken.

U bent in onze praktijk ook welkom indien u Pro Deo (bijstand op basis van een toevoeging) bijstand wenst. In dat geval vragen wij voor u een toevoeging aan bij de Raad voor de Rechtsbijstand en betaalt u aan ons de door de Raad vastgestelde eigen bijdrage.

Gratis adviesgesprek