• rechtsgebieden

Echtscheiding

Eén op de drie huwelijken eindigt met een echtscheiding. Het is zaak dat u in de echtscheiding goed wordt begeleid, omdat er met de echtscheiding veel zaken samenhangen, zoals onder andere het opstellen van een Ouderschapsplan, het vaststellen van de hoogte van de alimentatie en de omgangsregeling.

Familierecht

Ons kantoor heeft ruime ervaring in het familierecht. Al jarenlang staan wij particulieren onder andere bij in het geval van echtscheiding, alimentatiegeschillen, gezagsgeschillen, ouderschapsplannen, adoptie, de verdeling van de gemeenschap van goederen of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden.

Huurrecht

Het huurrecht kent veel dwingendrechtelijke bepalingen. Partijen zijn zich daarvan niet altijd bewust wanneer zijn een huurovereenkomst sluiten. Het gevolg kan zijn dat afspraken worden gemaakt die juridisch niet mogelijk zijn. Het is van belang vooraf deskundig advies in te winnen over de juridische aspecten.

Incasso

Teveel onbetaalde facturen kunnen een bedrijf in financieel zwaar weer brengen. Of de betreffende debiteur nu beweert dat hij uw rekening niet kan betalen of niet wil betalen; de factuur dient te worden betaald. De eerste benadering van de debiteur is behoudend. Lees meer informatie over het rechtsgebied incasso.

Ondernemingsrecht

In uw organisatie heeft u elke dag met het ondernemingsrecht te maken. Indien de structuur van uw onderneming niet juist is vormgegeven kan dat leiden tot problemen. Door vroegtijdig gebruik te maken van een de expertise van onze advocaten kunt u in een later stadium eventuele conflicten voorkomen.

Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. Het verbintenissenrecht of overeenkomstenrecht of contractenrecht is de basis van het rechtsstelsel. Over het algemeen worden afspraken tussen partijen vastgelegd in een overeenkomst. Het overeenkomstenrecht behandelt kwesties rond overeenkomsten.