Disclaimer Kensington Advocatuur

    1. Op deze website wordt informatie weergegeven over juridische onderwerpen. Deze informatie is niet toegespitst op specifieke gevallen en kan niet worden beschouwd als juridisch advies. Alhoewel deze informatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, staat Kensington advocatuur er niet voor in dat deze informatie altijd correct of volledig is.

    2. Kensington advocatuur is, behoudens voor zo ver anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Informatie, het auteursrecht daaronder begrepen. De informatie op deze website is derhalve auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Kensington advocatuur de op deze website aangeboden informatie (al dan niet tegen betaling) te vermenigvuldigen of te verspreiden.

    3. Verwijzingen (via links) naar websites die niet door Kensington advocatuur worden beheerd zijn slechts informatief bedoeld. Kensington advocatuur staat in geen geval in voor de inhoud van die websites en/of voor de correctheid of volledigheid van de informatie die op die websites wordt aangeboden. Het is daarom altijd raadzaam bij een juridische vraag contact met Kensington advocatuur op te nemen.

    4. Kensington advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
  •  schade in verband met het gebruik van de website en de Informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de Informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op de Website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een website verwijst.
  • informatie, die zonder voorafgaand overleg met Kensington advocatuur op de website wordt geplaatst