Artikelen door Darwin /Timo

Wet herziening partneralimentatie

Op 19 juni 2015 hebben D66 en de VVD een wetsvoorstel ingediend teneinde de partneralimentatie regeling te moderniseren. Hoewel het nog allerminst zeker is dat dit wetsvoorstel wordt aangenomen, is op voorhand duidelijk dat het voorstel een rigoureuze verandering van de  regeling inzake partneralimentatie behelst. Huidige regeling: Wet herziening partneralimentatie In de huidige regeling dienen ex-echtgenoten, […]

Kosten van de deskundige in een echtscheidingsprocedure/ondernemer

In een verzoekschriftprocedure, waarin de rechtbank wordt verzocht de echtscheiding uit te spreken en te bepalen dat de tussen partijen bestaande gemeenschap van goederen wordt verdeeld, op de door partijen voorgestane wijze bepaalt de rechtbank uit welke bestanddelen de huwelijksgemeenschap op de peildatum bestaat. Vervolgens worden de verzoeken van partijen behandeld. Indien tot die bestanddelen […]