Timo de Deugd is sinds 2004 advocaat. No nonsens, helderheid en kwaliteit zijn de eigenschappen die passen bij deze advocaat.

mr. de Deugd heeft zich vanaf de start van zijn loopbaan toegespitst op het personen-en familierecht, het algemeen verbintenissenrecht, en het huurrecht. Hij is veelvuldig in de rechtszaal te vinden om de belangen van zijn cliënten in familierechtszaken te behartigen. Hij heeft tevens ruime ervaring in huurgeschillen, waarin hij zowel huurders als verhuurders bijstaat. Het jaren lang voeren van een algemene praktijk heeft tevens  geleid tot een ruime ervaring in het algemeen verbintenissen recht. mr. de Deugd staat dan ook cliënten bij die een privaatrechtelijk probleem hebben.

mr. de Deugd staat u bij geschillen in de volgende zaken bij;

Familierecht

    • Echtscheiding
    • Beëindiging geregistreerd partnerschap
    • Beëindiging samenleving
    • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden
    • Verdeling huwelijksgemeenschap
    • Opstellen Ouderschapsplan
    • Vaststellen kinderalimentatie
    • Vaststellen partneralimentatie
    • Herzien kinderalimentatie
    • Herzien partneralimentatie
    • Erkenning/ontkenning vaderschap
    • Gezag
    • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
    • Naamswijziging
    • Overige civiele zaken bemiddeling

Civiele zaken ( algemeen verbintenissenrecht)

    • koop / verkoop
    • consumentenrecht
    • aanneming van werk
    • huur / verhuur
    • overeenkomst van opdracht / zzp-ers
    • geldlening

Huurrecht

    • Huurovereenkomst
    • Algemene voorwaarden
    • Opzegging huurovereenkomst
    • Huurrecht woonruimte
    • Huurprijswijziging
    • Gebreken aan het gehuurde
    • Renovatie
    • Indeplaatsstelling
    • Onderhuur
    • Beëindiging huurcontract
    • Ontruimingsprocedures
    • Wietteelt en huur
    • Huurincasso